Naše společnost

KDO JSME

KPM CONSULT, a. s.
je tu pro Vás

KPM CONSULT, a.s. je poradenská společnost zaměřená na dopravu. Poskytuje odborné konzultační, inženýrské a koordinační služby v oblasti dopravního inženýrství a telematiky a v oblasti dopravního stavitelství. Nabízí komplexní služby a systémová řešení - dopravní služby ve městech a regionech, rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní telematiky, inteligentní dopravní systémy (ITS), logistika a ekonomika. Naše společnost řeší vědecké a výzkumné projekty, zabývá se vydavatelskou a vzdělávací činností a působí na českém trhu i v zahraničí.

 • Kpm o nás
 • Kpm o nás
 • Kpm o nás
 • Kpm o nás
Základní údaje o společnosti

KPM CONSULT, a. s.
Váš partner

 • Obchodní jménoKPM CONSULT, a.s.
 • Datum vzniku3. 10. 1996
 • ZastoupeníIng. Petr Augusta, předseda představenstva a generální ředitel
 • Sídlo společnostiKounicova 688/26, 611 54 Brno - město
 • CentrálaPurkyňova 648/125
  612 00 Brno
  telefon : +420 511 156 206
  E-mailem : kpmcz@kpmconsult.cz
 • IČO, DIČ 25312936
  CZ25312936
  u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2098

Oznámení v obchodním věstníku.

Společnost KPM CONSULT, a. s. se sídlem Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 253 12 936 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2098 (dále jen „Společnost“) tímto plní svoji povinnost podle ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zveřejňuje, že jediný akcionář v působnosti valné hromady Společnosti svým rozhodnutím ze dne 11.11.2020 ve formě notářského zápisu rozhodl o přeměně všech Společností vydaných 200 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč na akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (dále jen „Rozhodnutí“). Na základě Rozhodnutí tímto Společnost vyzývá akcionáře k odevzdání jeho listinných akcií vydaných Společností, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto oznámení o přeměně akcií v Obchodním věstníku. Listinné akcie je možné odevzdat v sídle Společnosti každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin po předchozí domluvě. Akcionář sdělí Společnosti při odevzdání listinných akcií číslo majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být odevzdávané akcie zaevidovány.