ELEKTROMOBILITA JE BUDOUCNOST

kpm Evropská unie spolufinancováno
Evropská unie
Kpm elektromobilita
slibná inovace

Rozvoj elektromobility v ČR v návaznosti na elektrickou přenosovou soustavu, distribuční síť a decentralizovanou výrobu elektrické energie

Cílem projektu je zvýšit podíl elektřiny používané k pohonu automobilů jako náhrady za fosilní paliva. Návrh projektu splňuje několik potřeb státu v oblasti udržitelné energie a snižování energetické náročnosti ekonomiky. Projekt také podporuje plnění politických cílů postupné dekarbonizace silniční dopravy. Pokrývá oblast související s dlouhodobými strategickými rozhodnutími vyplývajícími z cílů zlepšení kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti. Cíle projektu přímo souvisí s rozvojem potenciálu v oblasti vyspělých výrobních technologií z hlediska procesů souvisejících s optimalizací přenosové soustavy elektřiny a další podporou rozvoje mikro a nanoelektroniky podporou využívání elektrických automobilů.

Projekt je realizován
v operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
v rámci výzvy VI aplikačního programu.

Program Aplikace a tedy i projekt je podporován z

slibná inovace

Zde jsou hlavní výstupy projektu

Kpm Výstupy

Software pro podporu rozhodování

Na základě prognózy očekávaného vývoje mobility v jednotlivých městských aglomeracích a regionech České republiky budou určeny segmenty silničních vozidel, které jsou vhodné pro případnou přeměnu ze spalování fosilních paliv na elektřinu. V jednotlivých centrech budou vytvořeny modely energetické účinnosti. Následná analýza možností energetické sítě v oblasti kapacit zdrojů a vlastní přenosové sítě sestaví hodnotová kritéria na podporu rozhodovacího procesu.

Budou vytvořeny modely a bude předpokládán možný vývoj v časovém horizontu, s přihlédnutím k regionálním specifikům České republiky a zejména k možnostem energetické sítě České republiky, s vyloučením dopadu na její bezpečnost. Model bude rovněž brát v úvahu očekávané použití jiných alternativních paliv v silniční dopravě a technologický vývoj v oblasti autobaterií. Model bude zpracován alternativně. Stanovené zásady pro aplikaci elektromobility budou následně ověřeny v brněnské aglomeraci.

Kpm Výstupy

Software pro podporu rozhodování [NaviSun]

Software pro elektrická vozidla bude vyvíjen tak, aby přinejmenším s podporou operačních systémů Android a iOS mohl být software jednotky vozidla použit na mobilních telefonech prakticky bez výrazných rozdílů, pokud jde o snadnost použití. Mezi základní moduly softwaru elektrického vozidla patří navigační software, který bude při výpočtu trasy využívat aktuální online provozní data a aktualizovanou databázi nabíjecích stanic s údaji o množství a ceně dostupné elektřiny dostupné v blízkosti plánované trasy.

Další popis funkcí navigačního softwaru je uveden také na příkladu použití systému.

Kpm Výstupy

Software pro podporu rozhodování [Stratego]

Pro efektivní provoz celého systému bude také velmi důležitý návrh a vývoj expertního systému, který bude optimalizovat procesy jak na straně nabídky elektřiny (výrobci, poskytovatelé elektřiny), tak na straně poptávky (řidiči elektromobilů).