Nová řešení pro vyšší požární bezpečnost v tunelech
26.—28. ČERVEN 2012

KPM CONSULT spolu se společností K.B.K. fire Ostrava a Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, pořádají pod záštitou České tunelářské asociace ITA-AITES ve dnech 26.—28. června 2012 v Hradci nad Moravicí mezinárodní konferenci k výsledkům projektu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v programu TIP — Nová řešení pro vyšší požární bezpečnost v tunelech.

> pozvánka | program | doprava    
> Stabilní práškové hasicí zařízení pro silniční tunely     
  Ing. Miloslav Věžník a kolektiv