Prezentace společnosti

  • Zajišťování marketingové komunikace prostřednictvím prezentací řešené problematiky před odbornou veřejností v ČR i v zahraničí.

Konference telematika pro regionální dopravu

  • Pravidelné pořádání konference určené dopravním odborníkům z řad státní správy a územní samosprávy, dopravcům i pracovníkům vysokých škol a výzkumných ústavů se záměrem propojení vědy a praxe.

Vzdělávání

  • Vedení profesních vzdělávacích programů
    Akreditace
  • Celoživotní vzdělávání
  • Vydávání odborných publikací