Vývoj společnosti

 • 1996
  Vznik akciové společnosti KPM CONSULT, a.s., - vytvoření inženýrsko poradenského týmu, poskytování technické pomoci - koordinace dodavatelských, montážně-specializovaných a stavebních firem při modernizaci železniční sítě a výstavbě železničních koridorů
 • 2002
  Zahájení aktivit v oblasti Inteligentních dopravních systémů/ ITS, spolupráce s FD ČVUT v Praze, aktivní zapojení do řešitelských týmů rozvojových programů ITS Ministerstva dopravy a spojů ČR, člen SDT
 • 2003
  ISO - certifikační audit
  získání certifikátu systému managementu jakosti
 • 2005
  Založení pobočky na Slovensku - KPM CONSULT, a.s., organizačná zložka
 • 2007
  Vznik samostatného oddělení dopravního inženýrství a telematiky, začlenění do systému řízení kvality
 • 2009
  Udělení akreditace vzdělávací instituce, akreditací vzdělávacího programu na kurzy dopravní telematiky a akreditace na provádění rekvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti dopravní telematiky


Významné profesní mezníky

 • 1998
  První publikace o dopravní telematice/ ITS
 • 2005
  První zahraniční projekt DIT 
  Řešení dopravní obslužnosti regionu Yogyakarta
 • 2005
  I. ročník konference Telematika pro regionální dopravu 2005 v Praze
  odborná diskuse o významu dopravní telematiky v oblasti podpory udržitelného rozvoje dopravy v regionech
 • 2006
  II. ročník konference Telematika pro regionální dopravu 2006 v Kurdějově - program rozšířen o blok Ekonomika a dopravní telematika
 • 2007
  III. ročník konference Telematika pro regionální dopravu 2007 v Plzni
  nový blok Vzdělávání a osvěta v dopravní telematice
 • 2008
  IV. ročník konference Telematika pro regionální dopravu 2008 ve Skalici/ SR - pět tématických bloků (ekonomika a dopravní telematika, přenos informací v dopravně-telematických systémech, vzdělávání a osvěta v dopravní telematice, telematická podpora udržitelnému rozvoji dopravy v regionech a informační podpora výkonu státní správy a územní samosprávy)
 • 2009
  V. ročník konference Telematika pro regionální dopravu 2009 v Brně
  nové samostatné bloky Úloha a postavení státní správy a územní samosprávy v rozvoji dopravní telematiky a Dopravní telematika v městské aglomeraci