Poradenské a inženýrské služby specialistů při koordinaci postupů souvisejících s modernizací železniční sítě a výstavbou rychlostních koridorů zahrnují:

  • přípravu staveb,
  • vypracování časových a koordinačních plánů
  • zpracování technologických postupů výstavby
  • kontrolu kvality provedení práce, včetně dokumentace.

Organizačně technickou podporu provádíme v oblastech:

  • železniční svršek a spodek
  • sdělovací a zabezpečovací technika
  • trakční vedení
  • silnoproudá zařízení
  • výluková činnost.

Počítačové zpracování koordinačních časových plánů výstavby v prostředí Primavera.

Návrh technologických postupů výstavby.

Technická asistence při přípravě projektů rozvoje regionů financovaných z fondů EU.